Laboratorium
Badań Nieniszczących

Energotest

O FIRMIE

W wyniku zmian reorganizacyjnych w roku 2005 została powołana samodzielna Spółka ENERGOTEST. Działając kilkanaście lat ENERGOTEST Sp. z o.o. zdobyła duże doświadczenie w realizacji badań nieniszczących oraz innych usług. Firma dobrze rozwinęła zaplecze techniczne oraz potencjał osobowy, co pozwala na sprawne zarządzanie i świadczenie wysokiej jakości usług. Nadrzędnym celem naszej Spółki jest takie zarządzanie przedsiębiorstwem, aby świadczone usługi zaspokajały wszystkie oczekiwania Klienta i pozwalały uzyskać pełną wiarygodność. Jakość usług wykonywanych przez ENERGOTEST Sp. z o.o. została potwierdzona świadectwem uznania laboratorium przez UDT nr LBU – 135/25-23, spełniając wymagania WUDT-LAB wydanie 3/2022. Laboratorium działa w oparciu o własny system zarządzania wg normy PN EN ISO/IEC 17025:2018-02, zostało to potwierdzone przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikatem akredytacji nr AB 1429. Personel Naszego Laboratorium jest certyfikowany III i II stopniem w badaniach nieniszczących w metodach VT, PT, MT, RT, UT wg PN EN ISO 9712.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą
Energotest

NASZA OFERTA

Badania
wizualne
Badania
penetracyjne
Badania
magnetyczno-proszkowe
Badania
radiograficzne
Badania
ultradźwiękowe