Świadectwo uznania Laboratorium przez UDT

Jakość usług wykonywanych przez ENERGOTEST Sp. z o.o. została potwierdzona świadectwem uznania laboratorium przez UDT nr LBU – 135/25-23., spełniając wymagania WUDT-LAB wydanie 3/2022.

Świadectwo uznania laboratorium