Badania wizualne

Badania wizualne VT to jedna z najprostszych, najbardziej uniwersalnych metod badań nieniszczących. Polega na ocenie stanu powierzchni badanego obiektu za pomocą zmysłu wzroku lub przyrządów optycznych, takich jak lupy, mikroskopy, kamery, endoskopy czy wideoskopy. Badania wizualne pozwalają na wykrywanie różnego rodzaju wad, np. pęknięcia, ubytki, zniekształcenia, zarysowania, korozja, spękania, przetopy, naddatki, braki, niezgodności wymiarowe czy zanieczyszczenia.

Nieniszczące badania wizualne VT są stosowane zarówno w trakcie produkcji, jak i eksploatacji obiektów technicznych. Są niezbędne do oceny jakości spawania, lutowania, klejenia, malowania, powłok ochronnych, obróbki mechanicznej czy montażu. Są również często wykorzystywane jako metoda wstępna lub uzupełniająca do innych metod badań nieniszczących, takich jak badania penetracyjne PT, badania magnetyczno-proszkowe MT, badania radiograficzne RT czy badania ultradźwiękowe UT.

Wykonywanie badań VT

Wykonywanie badań VT wymaga odpowiedniego przygotowania powierzchni badanego obiektu, tak aby zapewnić dobrą widoczność i kontrast. Należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia, takie jak kurz, tłuszcz, farba, rdza czy osad. W zależności od rodzaju i wielkości obiektu, badania VT mogą być przeprowadzane bezpośrednio na miejscu lub w specjalnie wyposażonym laboratorium. Do badań VT stosuje się różne narzędzia i przyrządy, m.in.:

  • lupy ręczne, stołowe lub kieszonkowe, które umożliwiają powiększenie obrazu od 2 do 20 razy;
  • mikroskopy optyczne do badania szczegółów powierzchni o powiększeniu od 20 do 1000 razy;
  • kamery cyfrowe, pozwalające na rejestrowanie i przechowywanie obrazu badanego obiektu;
  • endoskopy i wideoskopy, umożliwiające badanie trudno dostępnych miejsc, jak wnętrza rur, zbiorników, maszyn czy urządzeń;
  • suwmiarki, spoinomierze i narzędzia do pomiarów fizycznych;
  • światła białe, UV lub IR, które poprawiają kontrast i widoczność wad.

Wykonywanie badań VT wymaga również odpowiedniej kwalifikacji i doświadczenia personelu badawczego. Personel laboratorium ENERGOTEST posiada certyfikaty III i II stopnia w badaniach nieniszczących w metodzie VT wg PN EN ISO 9712. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółów dotyczących wizualnych badań NDT.

Badania wizualne wykonujemy przy pomocy wyposażenia pomiarowego i badawczego tj. spoinomierzy, suwmiarek, przymiarów, itp.