Inne usługi

Digitalizacja błon radiograficznych jest procesem, który umożliwia przechowywanie i przetwarzanie obrazów uzyskanych z badań radiograficznych w formie cyfrowej. Jest to bardzo przydatna usługa, ponieważ pozwala na oszczędność miejsca, czasu i pieniędzy, a także na łatwiejsze udostępnianie i analizowanie wyników badań.
W procesie digitalizacji błon radiograficznych wykorzystujemy najnowocześniejsze oprogramowanie i sprzęt, zapewniający nie tylko wysoką jakość obrazu, ale również możliwość stosowania zaawansowanych technik analizy, takich jak rozszerzona rzeczywistość (AR) i analiza obrazu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI). Te technologie pozwalają na głębsze badanie struktur materiałowych i wykrywanie defektów z niespotykaną dotąd precyzją.

Pozytywna identyfikacja materiałów (PMI)

Pozytywna identyfikacja materiałów (PMI) w ENERGOTEST odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu, że użyte materiały spełniają wszystkie wymagane standardy jakości i bezpieczeństwa. Dzięki dokładnej analizie składu chemicznego, PMI umożliwia szybką identyfikację i wyeliminowanie potencjalnego ryzyka związanego z niezgodnością materiałów, co jest niezbędne w projektach wymagających wysokiej odporności na czynniki zewnętrzne, takie jak ekstremalne temperatury, korozja czy wysokie ciśnienie.

Laboratorium ENERGOTEST wykorzystuje w procesie PMI najnowsze technologie, takie jak spektrometria rentgenowska (XRF) i spektrometria iskrowa, umożliwiające bardzo dokładne określenie składu chemicznego badanych materiałów. Te zaawansowane techniki zapewniają szybką, dokładną analizę, przydatną w wielu zastosowaniach przemysłowych, w tym w kontroli jakości produkcji, inspekcji materiałowej oraz w badaniach rozwojowych. Precyzyjne wyniki badań PMI pozwalają na podejmowanie świadomych decyzji dotyczących wyboru materiałów i technik produkcji.
Jeśli są Państwo zainteresowani pozostałymi usługami w obszarze badań NDT, zapraszamy do kontaktu.

  • Badania Wiroprądem
  • Badania Szczelności
  • Badania Twardości
  • Digitalizacja Błon radiograficznych
  • Obróbka cieplna złączy spawanych (PWHT)
  • Pozytywna Identyfikacja Materiałów (PMI)