Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego

Laboratorium działa w oparciu o własny system zarządzania wg normy PN EN ISO/IEC 17025:2018-02, zostało to potwierdzone przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikatem akredytacji nr AB 1429 – zakres akredytacji.
Certyfikat akredytacji