Realizacje

Nasze Laboratoria

Budowa Gazociągu WC DN700 relacji Gustorzyn – Odolanów
Budowa Gazociągu WC DN700 relacji Szczecin – Lwówek
Budowa Terminala Ekspedycyjnego Wierzbno
Budowa Podziemnego Magazynu Gazu Daszewo
Budowa i Rozbudowa Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Dębno
Budowa magazynu Gazu Bonikowo
Budowa Podazotowni Grodzisk wraz przyłączeniem gazociągu DN 300
Budowa gazowego połączenia międzysystemowego Polska – Litwa zadanie 2 i 3 ( gazociąg DN700)
Budowa Gazociągu WC DN700 relacji Hermanowice – Strachocina
Budowa Gazociągu WC DN1000 relacji Strachocina – Pogórska Wola
Budowa Węzła Redukcyjno Pomiarowego Strachocina
Rozbudowa Tłoczni Gazu Odolanów
Pomiary grubości ścianek na KRN Kamień Pomorski
Pomiary grubości ścianek na KRNiGZ Zielin
Pomiary grubości ścianek na KRNiGZ Dębno
Badania nieniszczące, ekspolatacyjne na rafinerii Slovnaft w Bratysławie
Badania nieniszczące, eksploatacyjne na Elektrowni Jądrowej w Temelinie