Badania prądami wirowymi (ET)

Badanie prądami wirowymi polega na wzbudzaniu zmiennego pola elektromagnetycznego w badanym materiale i odbieraniu reakcji materiału poprzez sondę badawczą i defektoskop prądowirowy. Analiza wartości zmian pola elektromagnetycznego, amplitudy oraz przesunięcia fazowego napięcia i natężenia pozwala na bardzo precyzyjną ocenę stanu badanego materiału, występujących nieciągłości w postaci np. pęknięć, ubytków erozyjnych lub korozyjnych, ocenę ich wielkości oraz głębokości.

Do najważniejszych zalet można zaliczyć możliwość badania przez powłokę malarską.

Badania wykonujemy stosując defektoskop prądów wirowych ZETEC MIZ-21B.

b_200_200_16777215_00_images_et_wiroprady_et.jpg b_200_200_16777215_00_images_et_wiroprady_et3.jpg