You are currently viewing Jak sprawdzić jakość połączenia spawanego?

Jak sprawdzić jakość połączenia spawanego?

Jakość połączeń spawanych jest niezwykle istotna dla bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji. Aby ocenić jakość wykonanego spawu, stosuje się różne metody badawcze. W tym artykule omówimy dwa z nich, które pozwalają na precyzyjne określenie jakości połączenia spawanego.

Badania nieniszczące – wykrywanie wad i nieprawidłowości

Badania nieniszczące (NDT) to grupa metod, które pozwalają na ocenę jakości połączenia spawanego bez konieczności jego uszkodzenia czy zniszczenia. Wśród tych technik znajdują się między innymi ultradźwięki, radiografia, magnetyczne badanie proszkowe oraz penetracyjne badanie ciekłe. Wykorzystują one różnorodne zasady działania, ale ich wspólnym celem jest wykrycie wszelkich wad lub nieprawidłowości w strukturze spawu. Wybór odpowiedniej metody – szczególnie polecane jest badanie szczelności LT – zależy od rodzaju materiału, wielkości i kształtu elementów oraz wymagań dotyczących jakości połączenia. Badania nieniszczące są często stosowane w przemyśle, gdyż pozwalają na szybkie i efektywne sprawdzenie jakości wykonanych spawów, minimalizując ryzyko wystąpienia awarii konstrukcji.

Badanie szczelności LT – kontrola integralności połączenia

Inną metodą badania jakości połączeń spawanych jest badanie szczelności LT (Leak Testing). Polega ono na wykrywaniu nieszczelności w spawie poprzez zastosowanie różnych technik, takich jak próba ciśnieniowa, próba próżniowa czy detekcja gazów śladowych. Podczas badania szczelności LT, na spawany element oddziałuje określone medium (np. gaz lub ciecz), a następnie obserwuje się jego zachowanie w celu wykrycia ewentualnych przecieków. W zależności od zastosowanej metody badanie może być przeprowadzane zarówno na etapie produkcji, jak i podczas eksploatacji konstrukcji. Badanie szczelności LT pozwala na precyzyjne określenie integralności połączenia spawanego, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i trwałości całej konstrukcji.