Dane osobowe

INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

DLA KLIENTÓW ENERGOTEST Sp. z o.o.

ORAZ OSÓB ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY Z ENERGOTEST Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Kierując się rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), ENERGOTEST Sp. z o.o. (dalej „Usługodawca”) przekazuje poniżej informacje istotne z punktu widzenia procesu przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących od dnia 25 maja 2018 r. Pani/Panu uprawnieniach:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ENERGOTEST Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie przy ul. Lotników 2.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:
  1. w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy o wykonanie usług badań nieniszczących (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO),
  2. w celu wykonania umowy o wykonanie usług badań nieniszczących (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO),
  3. w celu oferowania Pani/Panu przez Usługodawcę produktów i usług (marketing bezpośredni), podstawą do tego jest uzasadniony interes Usługodawcę (z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); polega to na kierowaniu do Pani/Pana treści marketingowych w trakcie obowiązywania umowy o wykonanie usług badań nieniszczących drogą pocztową, drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną lub poprzez SMS/MMS w zależności od tego, na którą drogę komunikacji wyraził(a) Pani/Pan zgodę,
  4. w celu marketingu innych towarów i usług, o ile Pan/Pani wyrazi na to zgodę (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO),
  5. w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów przez Usługodawcę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  7. w celach analitycznych (np. w celu lepszego doboru usług do potrzeb Klientów, rozwoju produktów, optymalizacji procesów obsługi, gromadzeniu przekrojowej wiedzy o Klientach, analizy finansowej itp.) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  8. w celu badania satysfakcji Klientów, w tym określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z produktów i usług, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  9. w celach statystycznych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  10. w celach administracyjnych Usługodawcy będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawach wskazanych powyżej w uzasadnionych prawnie przypadkach. Prawo wniesienia sprzeciwu dotyczyć może między innymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

 4. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do swoich danych (podstawa z art. 15 RODO);
  2. prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (podstawa z art. 15 RODO);
  3. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (podstawa z art. 16 RODO);
  4. prawo do usunięcia danych (podstawa z art. 17 RODO);
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania (podstawa z art. 18 RODO);
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (podstawa z art. 21 RODO);
  7. prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora (podstawa z art. 20 RODO);
  8. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (podstawa z art. 13 ust. 2 lit. d).

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  1. dane osobowe związane z zawarciem i wykonywaniem umowy o wykonanie usług będą przetwarzane przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz dla realizacji celów wymienionych w pkt 1;
  2. dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody przetwarzane będą do czasu wycofania zgody,
  3. dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Usługodawca może przetwarzać do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom tj. operatorom pocztowym i kurierom, operatorom płatności internetowych, bankom w zakresie realizacji płatności. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, lub innym oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, agencjom marketingowym.

 7. Usługodawca nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania Pani/Pana danych osobowych.

 8. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Usługodawcę w celu zawarcia i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Usługodawcą.

 10. Niektóre szczegółowe zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w umowach, polityce prywatności i polityce cookies na stronie internetowej Usługodawcy.

 11. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..